AFDELING ZUIDLAREN                                                                                                                      

                          

 

Welkom op de site van PASSAGE ZUIDLAREN.

Passage Zuidlaren is ontstaan uit twee afdelingen, nl. CPB (Christelijke Plattelandsvrouwen) en de NCVB (Nederlandse Christelijke vrouwenbond.
De CPB is opgericht in 1965 en de NCVB in 1940.
De bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw bij de Geref.Kerk, De Meent, Stationsweg 159, Zuidlaren.
Passage Zuidlaren bestaat uit plm. 57 leden.
Per seizoen worden er 9 maandelijkse bijeenkomsten gehouden.
In deze bijeenkomsten komen allerlei onderwerpen aan bod, zowel  op cultureel als op maatschappelijk gebied. 
Ook worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals culturele uitstapjes, fietstochten en hebben wij een literatuurclub.
Maandelijks worden de leden op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten in "Ons Magazine".

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie.
Vanuit onze inspiratiebron de Bijbel zetten wij ons in voor  onze leefomgeving en bespreken wij de maatschappijke ontwikkelingen en vraagstukken. 

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap. Daartoe biedt Passage haar leden:

  • ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks-, film- en leeskringen;
  • ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobby- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, bezinningsdagen;
  • ondersteuning: ledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.

Op bestuurlijk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepelorganisaties en publiek optreden.
Passage biedt vrijwilligers de gelegenheid om hun talenten verder te ontwikkelen via cursussen en trainingen.

Als lid van Passage bent u tevens abonnee van het landelijk blad Passage Magazine. In dit blad staat natuurlijk verenigingsnieuws maar het bevat ook interessante actuele artikelen. Daarnaast staat het vol met leuke rubrieken waarin aandacht voor bezinning, geloof, kunst, vrouwenzaken, boeken en opinie. Nieuwsgierig? Vraag bij het landelijk bureau gerust een gratis proefnummer aan.

Wilt u kennismaken met onze vereniging dan kunt u zich aanmelden bij:
secretaris Corry Fokkens, email: corryfokkens@gmail.com

Ons contactadres is Randweg 12, 9469 PK Schipborg.


Wilt u lid worden?  lees meer....